Սիսիանի տարածաշրջանը ճանաչված է իր գեղատեսիլ վայրերով, որոնց մեջ առանձնանում են Ուղտասարը, Զորաց քարերը, Որոտնավանքը, Շաքե ջրվեժը, լեռնային լճերն ու աղբյուրները: ԾանոթացեքՍիսիանի պատմական ժառանգությանը և մշակույթին:

Տեսարժան վայրեր

Հայոց նախնիների գեղարվեստական մտածողության այդ ժայռեղեն վկայությունները մոտավոր թվագրվում են Ք.ա. 5-2-րդ հազարամյակներով >>>

ՈՒՂՏԱՍԱՐ

Զորաց քարեր մեգալիթյան հուշարձանը, որը հայտնի է նաեւ ՙՀայկական Սթոունհենջ՚ անունով, գտնվում է Սիսիան քաղաքից 3 կմ հյուսիս>>>

ԶՈՐԱՑ ՔԱՐԵՐ

Որոտնավանքը հիմնադրվել է 1000 թ. Սյունյաց թագուհի Շահանդուխտի կողմից, որը Սյունյաց թագավորներ Վասակ Ա.-ի մայրն էր եւ Սմբատ Ա.-ի կինը>>>

ՈՐՈՏՆԱՎԱՆՔ

Վաղ միջնադարում Աղիտուն իր քաղաքական, կրոնական, ռազմական ու տնտեսական ազդեցությամբ եղել է Սյունիքի առաջին բնակավայրերից մեկը>>>

ԱՂԻՏՈՒԻ  ՄԱՀԱՐՁԱՆ